PRZEKAŻ SWÓJ 1% DLA SZCZEPU DRUŻYN ÓSMYCH

"HARC"

 1proocent

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego i dlatego każdy z nas może przekazać 1% podatku na jej rzecz. W 2018 r.  Szczep Drużyn Ósmych "HARC" otrzymał od Państwa 1% podatku o łącznej kwocie 6955,00 zł. (jest to 1% za rok 2018)

Był to kolejny rok w którym zwracaliśmy się do Państwa o przekazanie 1%, przekazana kwota jest naprawdę imponująca, co nas bardzo cieszy. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim tym którzy przekazali nam swój podatek bo wiemy że zrobiliście to z daru serca !!!

Pieniążki są przeznaczane na kompletowanie umundurowania oraz na wszelkiego rodzaju materiały i inicjatywy programowe potrzebne w śródrocznej pracy Szczepu.

Mamy nadzieję że będziecie Państwo nas wspierać również w tym roku, a kwota którą nam przekażecie pobije zeszłoroczny wynik.

Bez Twojej pomocy będziemy działać, ale z Twoją pomocą możemy swoim działaniem objąć jeszcze jedno dziecko, więcej, dać mu alternatywę, wskazać dobrą drogę do dorosłości!!!

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO? 

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i skorzystają z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

4  KROKI JAK TO ZROBIĆ 

Krok 1: ustal wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy (w ramach PIT-u rocznego)

Krok 2: oblicz 1% podatku i odrzuć grosze (np.: w przypadku 45,67 zł— wpisz 45.60 zł)

Krok 3: wykaż pomniejszenie podatku z tytułu tej wpłaty na druku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 składanym w Urzędzie Skarbowym

Krok 4: wypełnij w formularzach pola określające nazwę Organizacji Pożytku Publicznego, jej numer KRS i wysokość obliczonego 1%

KRS: 0000283814

Cel szczegółowy:    ZHP Piotrków Tryb. -  Szczep Drużyn Ósmych "HARC"

 

WSZYSTKIM, KTÓRZY ZDECYDUJĄ SIĘ PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU NA DZIAŁALNOŚĆ NASZEGO ŚRODOWISKA Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJEMY!  

 

 

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.